Premiär idag på Nipstadsfisket

Idag drar vi igång med kanske främst havsöringsfisket på Nipstadsfisket. Ni har möjlighet att lösa dygnskort för nipstadsfisket eller om ni har årskort på våra övriga vatten har ni rätt att fiska på det.


Taget från regelsidan:
Öringkortet på Nipstadsfisket

1 april till 31 maj samt 1 oktober till 30 november.
Under detta fiske tillåts drag med en maxvikt på 50 gram samt maximalt 20 mm mellan trekrokspetsarna.
Fiskare med årskort inom Sollefteå fvo kan under tiden 1 april – 31 maj samt 1 okt – 30 nov fiska efter öring på Nipstadsfisket utan ytterligare kostnad, Nipstadsfiskets regler gäller. Fiskekortet ska medföras vid fisket.