Bevakning

Nipstadsfisket

För att lösa bevakningen vid Nipstadsfisket på ett smidigt sätt samt för att bevara den fina stämningen som finns där så har det utbildats ett 20-tal guider med bevakarutbildning.
Som guide på Nipstadsfisket jagar man inte bara kort utan man arbetar även med håvning och information mm…
Guidens kanske viktigaste roll är att hjälpa de som inte är så rutinerade runt fiskets ingående delar.

Under vår och höst sker bevakningen genom stickprov då det alltid är någon av dem som ”svänger förbi” vid älven.

Under högsäsong från mitten av juni till slutet av augusti så finns det i princip alltid en guide på plats mellan 1800 till 0600. Högsäsongens dagfiske bevakas genom ”stickprovsmodellen”.


Nedre älvfisket samt sjöarna

Bevakningen längs det nedre älvfisket samt vid sjöarna sker även den med hjälp av välutbildade guider med bevakarutbildning.
Dessa guider har den typen av fiske som intresse och vistas därför av naturliga skäl ofta vid dessa vatten.

Älvfisket bevakas med båt av fiskande guider på plats i älven.

Sjöfisket bevakas på plats ute vid sjöarna med en särkilt hög insats i samband med fiskutsättning.