Preliminär fiskutsättning

Preliminärt sätts det ut fisk i sjöarna v. 22-23.
Vi återkommer med detaljer.