Regler

Kontrollavgift vid brytande mot fiskevårdsområdets regler

Läs mer


Nipstadsfisket 2024

Nipstadsfisket deltar i ”Laxälvar i samarbete”.
Detta innebär, förutom likartade regler, att fiskare som avstängts vid någon av älvarna också avstängs i övriga älvar.
Fiskekort är personligt och gäller inom de regler som nedan presenteras.
Fiskekort skall under fisket bäras synligt och vid anfordran uppvisas för bev/tillsynspersonal.

Fiskemetoder
Traditionellt spinnfiske med drag tillåts 2024 mellan 240401 – 240610 och 240801 – 241130.
Mellan 240610 – 240731 skall tjänstgörande guide finnas på plats vid älven under tiden dragfiske sker på nattkort. Guide anvisar fiskeplats. Vid fiske på Dagkort då det oftast är mindre tryck på fisket är det fritt att använda drag utan guide på plats. Ta dock hänsyn till övriga fiskare som fiskar med spinnfluga så att ni kommer överens längs stranden.
Spinnfluga och traditionellt flugfiske är även tillåtet på Nipstadsfisket.
Fisket bedrivs enligt ”cirkulationsprincipen”, det vill säga täta byten av fiskeplats.
Vid start av fiske börjar du uppströms annan fiskare.

Otillåtna fiskemetoder
Uppströmskast är förbjudet.
Ryckfiske är förbjudet.
Fiske får inte ske från båt.
Felkrokad fisk återutsättes efter det att den ”stressats av”.

Särskilda regler för spinnfiske
Endast enkelkrok med max krokgap 13 mm får användas vid fiske med spinnfluga.
Vid dragfiske får användas drag med maxvikt 50 g och max 20 mm mellan krokspetsar.
Endast miljövänliga (ej bly) sänken får användas.
FVO förbjuder hemmagjorda sänken av typ armeringsjärn eller liknande.
Förbjudet att använda stumma linor av typ dacron eller liknande.
Minsta lintjocklek skall vara 0,45 mm vid fiske efter lax.

Vid fiske efter öring endast under perioden då Öringkortet gäller är minsta lintjocklek 0,35 mm.

Särskilda regler för flugfiske
Flugfiske tillåts på älvens norra sida mellan anvisningsskyltar.
Fluglinans skall vara längre än 9 m, den sjunkande delen av fluglinan får vara max 4,5 m
Flugfiskare använder endast flytande bakdel.
Valfri sjunkande sinktipp på max 4,5 m.
Nylontafsen får inte understiga 1 m.
Ingen förtyngning av själva flugan är tillåten.
Inga uppströmskast är tillåtna från vald fiskeplats.
Endast enkelkrok. Maximalt 10 mm krokgap får användas.
Endast två betalande flugfiskare tillåts per fisketillfälle, fvo förbehåller sig rätten att sätta in bevakare som tredje fiskare.
På flugfiskesträckan tillämpas obligatoriskt så kallat rotationsfiske, dvs ett kast och minst ett steg osv.
Tillåtet att ta upp tre (3) fiskar.

Återutsättningsskyldighet
Lax mindre än 50 cm och Öring mindre än 45 cm skall alltid återutsättas.
Felkrokad fisk återutsättes.

Öringkortet på Nipstadsfisket
1 oktober tom 31 maj
Under detta fiske tillåts drag med en maxvikt på 50 gram samt maximalt 20 mm mellan trekrokspetsarna.
Fiskare med årskort inom Sollefteå fvo kan under tiden 1 oktober tom 31 maj fiska efter öring på Nipstadsfisket utan ytterligare kostnad, Nipstadsfiskets regler gäller. Fiskekortet ska medföras vid fisket.

Övrigt
SpinnFiskekort berättigar till fångst av tre (3) fiskar.
Flugfiskekort berättigar till fångst av tre (3) fiskar.
Efter att du behållit tre (3) fiskar har du fiskat klart för den natten/dagen.
Du får totalt behålla 15 fisk/högsäsong. Med högsäsong menas tiden då vi säljer dag och nattkort (delat dygn). Fiskar fångade när du löst dygnskort räknas inte in i den kvoten.
Rätt krokade fiskar behåller du själv, felkrokad fisk återutsätts.

Alla fiskare är skyldiga att lämna in fångstrapport efter avslutat fiske på avsedd plats.
Den som bryter mot gällande regler eller i övrigt uppträder störande påförs kontrollavgift eller avstängs från vidare fiske vid Nipstadsfisket.
Överträdelse av Nipstadsfiskets regler som medför indragning av fiskekort ger ingen rätt att återfå erlagd avgift.
Motsvarande gäller också för sådana händelser för vilka föreningen inte kan råda, exempelvis vattenföring som omöjliggör fiske.
Regeländringar kan göras under pågående säsong. Sådana ändringar anslås vid vindskydd samt här på hemsidan.

Sollefteå Fiskevårdsområde 2021


Nedre älvfisket

Båtfiskare lämnar alltid plats när markägarfiske pågår på notvarp.
Båtfiskare lämnar plats för för fiskare vid Hågestabron och längs stränder.
Spöförbud på Hågestabron 20 m från landsidan för att möjliggöra båtpassage.
Fiskare på Hågestabron medges rätt att använda 2 spön i mån av plats.
Ensam båtfiskare medges rätt att använda 2 spön, 2 fiskare i båt kan använda 3 spön.
Max 3 spön/båt vid fiske efter lax eller havsöring.
Allt ryckfiske i syfte att felkroka fisk är förbjudet inom Sollefteå Fvo.


Sjöfisket

När du löst fiskekort får du utöva sportfiske i alla härför upplåtna vatten. (se sidan om fiskekort)
Fiskekortet berättigar till fiske med spö från strand för de vatten som vi årligen sätter ut fisk i.
Du får endast använda ett spö och omfattar mete, pimpel, kast, spinn- och flugfiske samt släplina monterad på spö.

I Ångermanälven och i obehandlade vatten är det tillåtet att använda båt vid fiske.

För delägare i fiskevårdsområdet gäller delvis andra regler.