Fisketips

Januari och februari

Pimpelfiske i sjöarna efter öring och röding. Det finns ett antal sjöar där fisk årligen sätts ut i betydande mängd.
I älven kan du försöka få en havsöring. Det är lämpligt att använda båt under denna period då älvens stränder är täckta med is. Det finns således risker med att fiska från land så här års.

Älven är oftast öppen nedströms Sollefteå kraftverk, iskanten brukar ligga vid hängbron.
Beroende på låg vattentemperatur vid denna tid är det ”säkrast” att använda sänke och tubflugor.

Har ni tänkt på att en av Sveriges största lakar är fångade vid hängbron. Så varför inte ett riktat fiske efter lake i älven? Något för lakfiskespecialister att fundera över.


Mars

Vid denna tid kan vi erbjuda fina pimpelvatten där hela familjen med fördel kan delta. Vädret är ju ofta vackert när vi kommer in i mars. Glöm inte att våra övriga vatten innehåller fin abborre.

Havsöringarna är ”svårflörtade” vid klart vatten och klar luft. Prova att under dagen använda en 6-8 m sjunklina med en lång tafs, 3-4 m. Använd en silverkropp på tubflugan.

På eftermiddag och kväll byter du arrangemang till en svart-guld tubfluga och provar något ytligare fiske, sjunklina cirka 3-4 meter.


April

Nu är havsöringsfisket som säkrast. Islossningen i älven har i allmänhet skett och du kan fiska inom hela Sollefteå FVO som sträcker sig 10 km nedströms kraftverket i Sollefteå.

Under april stiger vattentemperaturen vilket gör att öringen börjar hugga allt bättre på wobbler. Älven börjar också att ”grumla” vilket ger bra fiske!

De färgkombinationer du bör prova på dina wobbler är svart-guld som överlag anses bäst, men även grön-guld eller orange-guld i grumlande vatten har visat sig fungera bra. Storleken bör vara 7-8 centimeter.
Vid soligt väder och klart vatten kan du gärna prova svart-silver eller blå-silver på dina wobbler.

Flugmönster på tuberna som du bör pröva i början av april är:
Helt röd, gul-röd, röd-guld, röd-silver, svart-guld eller svart-silver.

När vi sedan kommer in i mitten av april grumlas vattnet alltmer och då blir rekommendationen att använda tuber med följande färgkombinationer:
Blå-guld, pearl flash-koppar, orange-guld eller svart-guld med flash i vingen.
Nu är ett sänke kombinerat med fluga eller wobbler en nödvändighet. Fisken finns nära botten.

Det är också nu som de stora havsvandrande gäddorna samlas för lek i älven och du kommer vid den här tiden också att kunna se en hel del flyttfåglar som rastar i älven en tid.

wobbler rod guldwobbler guld svarttuborange-guldtubsvart-silver


Maj

Älvfisket under första delen av maj är vanskligt på grund av att islossningen i vattenmagasinen drar loss stora mängder sjögräs. Det är inte heller ovanligt med kvistar eller att hela träd kommer med vattenmassorna. Vattnet är också högt.
Havsöringarna är under denna tiden svåra att få på en krok.
Sjöarna med utplanterad öring och röding erbjuder bra fiske från det att isen släpper. Kanske är dessa sjöar bättre att prova under denna period?

Mellan 15-25 maj brukar fisket efter nystigen, grov havsöring vara som bäst.
Flugor fiskar du med en 3-5 m lång sjunklina med en tafs, 3-4 m, längst bak en G-P fluga eller en långvingad shadow fluga.

I maj sätter också laxodlingarna ut smolten. Enligt vattendomen innebär detta att 210 000 laxsmolt och 36 000 öringsmolt årligen skall sättas.
Nu är också tiden när trollingfisket börjar i Faxälvens vattenmagasin och i Betarsjön.
I Faxälven finns vattudalsöring och i Betarsjön, som ligger vid Junsele 8 mil norr om Sollefteå, kan du få gullspångs-lax eller -öring.

De stora gäddorna nere i älven har nu lekt färdigt och frossar på smolten som släppts uppströms. Ja, sådan är naturens gång. En uppdragen gäddmadam hade slukat 19 laxungar.
Prova nu skeddrag typ Räsänen, silver eller koppar, 9 g, och använd en sjunklina på cirka 3-4 m eller 7-8 m. Du får prova dig fram var fisken finns för dagen.

drag


Juni

I juni är havsöringsfisket osäkert. Vissa år med god vattenföring håller älven grov öring. Eftermiddags- och kvällsfiske brukar vara bäst.
De första laxarna brukar anlända och Nipstadsfisket börjar på allvar.

Fisket nedströms Nipstadsfisket
Vi vill här passa på att rekommendera ett fiske som gränsar direkt till Nipstadsfisket.
Det går utmärkt att fiska från land med samma teknik som på Nipstadsfisket eller så hyr du båt. Fisket är speciellt gynnsamt vid högvatten, ett dygnskort kostar 80 kronor
Vi beskriver här nedan på karta och i text de sträckor som kan vara mest ”giftiga”

tipskarta

1. Hullstabäcken
Sträckan är kort med en dålig botten nära land, gränsar till Nipstadsfisket. Lämpliga sänkesvikter är 120-140 gram.
2. Uppströms trumman vid hyreshusen
Älvens botten är skravlig och denna sträcka har förutsättningar för flugfiske.
3. Mellansträcka
Fin botten och därmed lättfiskad. Tänk på att endast kasta halva älvens bredd då du oftast har fiskekompisar på motsatta sidan. Sänkesvikter 70-90 gram.
4. Polishussträckan
Fin botten. Också här gäller att du har kompisar på andra sidan. Sänkesvikter 90 – 120 gram.
5. Risön
Bäst fiske vid högvatten.
6. Hågestaöns södra sida uppströms hängbron
Förhållanden lika som för ”mellansträckan” och ”polishussträckan”.
Tillämpa gärna rotationsfisket även på dessa sträckor så att fler fiskare får möjlighet att kasta på olika delar av sträckorna. De rekommenderade sänkesvikterna är utprovade med 0,5 mm nylonlina och vid vattenflöde, 550-600 m3/sek.

Båtfiske med blankdrag eller wobbler har gett resultat på dessa sträckor när vattenföringen är god. Då vattnet nått en temperatur av 15 grader eller mer övergår vi till spinnfluga.
Från land använder du lämpligen spinnfluga.
Lämpliga mönster för flugorna ser du beskrivna nedan under Juli
Dessvärre har vi de senaste åren haft låg vattenföring som försämrar möjligheterna till bra fiske. Det är bara att hålla tummarna för regn i fjällen under maj-juni

Nipstadsfiskets högsäsong börjar efter Midsommar, det vill säga när dygnskort övergår till dag respektive nattkort. Till Nipstadsfisket säljs 12 fiskekort per dag respektive natt. Fisket är speciellt så till vida att fiskesträckan är ganska kort. Detta innebär att det krävs en god disciplin vid fisket. För att alla fiskare skall ha samma möjligheter att få kasta längs sträckan tillämpar vi ett så kallat rotationsfiske. Detta innebär att fisket börjar uppströms och efter varje kast förflyttar vi oss några steg nedströms. När så sträckan är fiskad går vi upp och börjar om längst upp. Det krävs också disciplin så till vida att den fiskare som står längst ner börjar kasta varefter de uppströms stående kastar i motsvarande ordning.
Längs den relativt korta sträckan är det ändå varierande förutsättningar. Det finns tillfällen när en ”repa” börjar med ett 70 grams sänke och avslutas med 150 gram.


Juli

Det är denna månad som laxfisket är som bäst både på Nipstadsfisket och nedströms detta fiske. Den 2005-06-14 togs rekordlaxen för Nipstadsfisket. Laxen vägde 24,2 kg. Från notfisket rapporteras en lax med vikten 32,8 kg tagen den 19/7 1995. Chansen till grov lax finns alltså.

Spinnflugefisket är bäst sen kväll och natt medan det på flugfiskesträckan fångas en del lax dagtid.
Flugvalet bestäms av väder, färg på vattnet, flöde och vattnets temperatur.
Generellt skall du använda mindre flugor vid varmare vatten.

Vi kan använda en tubfluga vid lägre vattenföring och vid fiske nedströms Nipstadsfisket. En fluga bunden direkt på en enkelkrok ger en stabilare gång och fiskar djupare än tubflugan.
Lämpliga färgkombinationer vid olika förhållanden:

flugasvart-silverhela sasongenflugavitpearl-morgonfisketflugasvart-guldmorkhimmel
Vid klart vatten och nattetid. Är ett bra alternativ hela säsongenPå det tidiga morgonfisketNär himlen är mörk, på natten och vid något färgat vatten
flugaorange-guldgrumligtvattenflugagulsolskensfluganflugagul-rodbeggrumlinghela sasongen
Vid grumligt vattenSolskensflugan, alternativr morgonfiskeBra hela säsongen och vid begynnande grumling

Augusti

Mörkerfredning införs på Nipstadsfisket från 16:e augusti råder mörkerfredning från 22:00 till 04:00.
Laxen stiger fortfarande. Både 1999 och 2001 var det bra fiske långt in i augusti. Det är främst små laxhanar på 1-3 kg som vandrar upp. Augusti är de stora öringarnas tid. Den 26 augusti fångades en öring som vägde hela 12,7 kg.

Nu tar laxen även på dagtid, särskilt vid regn eller mulet väder.
På Nipstadsfiskets flugsträcka finns nu lax i mängd och fisket här måste anpassas för att undvika krokskador på fisken.

Nipstadsfiskets högsäsong avslutas i mitten av augusti och därefter säljer vi dygnskort.
Fisket i sjöar och tjärnar inom Sollefteå FVO är bättre under senare delen av augusti eftersom vattnet svalnat.

Flugfisket i Meåforsen i Faxälven är på topp, särskilt på helgerna då vattnet är lägre.
Trollingfisket på sjöar och vattenmagasin börjar komma igång. Det är på sin plats att varna för hög sjö vid blåst på en del större vatten.


September

Mörkerfredning på Nipstadsfisket från den första september till säsongens slut 31:a oktober mellan 21:00 och 05:00.
Om du sätter på en orange wobbler eller fluga är det nu nära nog omöjligt att bli utan någon gammal elak laxhane. Lekfisken returnerar du givetvis tillbaka, håll fisken runt stjärtspolen och lossa kroken under vattnet. Håll kvar fisken tills den återfått balansen.

Fisket efter blank havsöring blir ofta bra tredje veckan i september. Det brukar vara bättre fiske en bit nedströms Sollefteå, kanske är det de elaka laxhanarna som alltför tydligt markerar revir. Under värsta lövfällningen nappar fisken dåligt en period.


Oktober

Nu är bästa höstmånaden för blanköringsfiske. Skeddrag eller wobbler är bra beten.
Lämpliga färger är:
Silver eller koppar på skeddrag och svart-guld eller blå-silver på wobbler.

Tubfluga använder du senare i månaden och då kombinerat med sänke eller sjunklina. Färger som ovan med tonvikt på röd/gul.


November

Oftast en dålig period. Älven kyls och vattnet innehåller mycket sjögräs. När snön kommer piggnar dock öringen till.
Nu startar också pimpelfisket på sjöarna. Glöm inte bort att isarna kan vara nyckfulla så här års. Isdubbar rekommenderas.


December

Fisket i älven är bättre än under november. I och med att magasinen fryser och snön lägger sig stiger temperaturen några tiondels grader nedanför kraftverket i Sollefteå. Detta gör att öringarna blir aktivare.


Utrustningstips för spinnflugefiske efter lax i älven

Ångermanälven är djup med mäktiga strömmar och riktigt grov lax. Detta gör att du skall ställa vissa krav på den utrustning du använder i älven vid fiske från land.
Spöet bör ha en längd av minst 12 fot och tåla sänkesvikter på 150 gram. Vid högvatten kan du behöva upp till 180 gram.
Rullen bör minst vara av typen ABU 7000 och kunna hålla 200 m nylonlina 0,45 som är minimum vid Nipstadsfisket. Vi rekommenderar att du använder 0,50 mm på stamlinan och 0,45 mm för tafsen.
Tafsen bör vara minst spölängden eller längre.

Tackla upp med trelekare, knyt tafs och stamlina med så kallad betesknut. Sänken måste knytas med omsorg. Använd lina 0,45 mm samt en säker hake som möjliggör snabba byten. Vid fiske på Nipstadsfisket kanske du måste byta sänke flera gånger under en ”repa”.

Det är på sin plats att varna för skaderisken när sänken lossnar vid kast eller när en fisk tappas vid drillning.
Ett par andra knutar som kan vara bra att kunna knyta är ögleknuten som ger flugan, draget eller wobblern en naturligare gång. För att skarva linor bör du lära dig knyta skarvknuten.
Vi ber dig också att ta tillvara förbrukad lina på ett bättre sätt än vad som skett hittills. Använd soptunnor eller så tar du med dig linorna från älven.


Övrig information

Ångermanälven har en medelvattenföring på 550 m3/s.
Efter den 15 september regleras älven hårdare på grund av en en vattendom.
I samband med kraftverksbygget 1967 muddrades älven ner mot Skedom/Ingersta, cirka 3 kilometer. Därefter byter älven karaktär och blir grundare samt mer omväxlande.

Vid Tjäll/Multrå, 5-6 km nedströms, är älven bred och vattenföringen lugnare.
På ”ströcken”, cirka 8 kilometer nedströms, smalnar älven av till en ”nacke” med djupare vatten både uppströms och nedströms nacken. Här finns fina förutsättningar för fiske efter nystigen lax.
Runt Byttön är vattnet grundare.

Fiskevårdsområdet sträcker sig cirka 10 kilometer nedströms Sollefteå till Grönvallsbäcken.
Enligt uppgifter bedöms att det under år 2000 togs upp minst 50 ton lax och öring ur älven, allt fiske inräknat.