Fiskekort

Nipstadsfisket

Hur skaffar jag ett fiskekort?
Du skaffar ett fiskekort genom att boka det på vår bokningssida under menyn: Nipstadsfisket.
Det är även möjligt att kontakta All-sport för att se om det finns några avbokningar och därigenom få ett kort.


Nedre älvfisket samt sjöarna

Hur skaffar jag ett fiskekort?
Du löser ett fiskekort på något av följande ställen.
OK eller Statoil i Sollefteå, ICA Långsele, Allsport i Sollefteå eller Sollefteå Camping.

I vilka vatten gäller fiskekortet?
Du får fiska i de sjöar och den del av Ångermanälven som framgår på Sollefteå Fvo karta på sidan om Sjöfisket.

Hur mycket fisk får jag behålla?
I vatten som håller röding/öring gäller regeln att endast tre (3) fiskar/dygn får tas upp oavsett vilket fiskekort fiskaren har, (gäller även barn under 16 år, de får ta 3 fiskar/dygn). Inga extrakort säljs om man fiskat fullt för att få behålla mer fisk.
Om familjen fiskar på familjekort får de vuxna ta 3 fiskar/dygn totalt. Om barn under 16 år deltar går dom utanför det och kan behålla 3 fisk/dygn.

Gösfiske i Källsjön
Du får endast behålla Gös mellan 40-60 cm
Tre (3) gösar/dygn får tas upp oavsett vilket fiskekort fiskaren har, (gäller även barn under 16 år, de får ta 3 fiskar/dygn). Inga extrakort säljs om man fiskat fullt för att få behålla mer fisk.
Det råder fortsatt nätförbud i Källsjön tills annat sägs.

Hur gäller fiskekortet?
Ungdomar upp till 16 år fiskar utan fiskekort i områdets vatten.
Utfärdade fiskekort gäller från klockslag till klockslag resp. datum till datum.
Utfärdade års och veckokort räknas som familjekort, dvs. familjens medlemmar fiskar på sådant kort.

Vad kostar det?
Dygnskort: 70:-
Veckokort: 200:-
Årskort: 600:-
Barn under 16 år fiskar gratis