Kompletterande nyheter inför säsongen 2016

Gränsen 15 fisk / säsong återtas
Sollefteå Fvo återtar regeln om att man får ta upp/behålla 15 fisk (lax/havsöring) per säsong på Nipstadsfisket. Säsong är fr.o.m. Juni t.o.m. September.

Max 3 fisk per dygn/kort i sjöfisket.
Tidigare har man kunnat köpa ett nytt kort om man fiskat fullt med 3 fiskar i sjöarna för att kunna fortsätta och fiska och behålla mer fisk. Detta upphör fr.o.m. nu så när man har fiskat fullt och behållit 3 fiskar så får man inte ta upp mer fisk det dygnet.

Sollefteå Fvo