Nyheter och regeländringar inför 2015

Högsäsong på nipstadsfisket
Högsäsongen på nipstadsfisket (dag/natt kort) startar en vecka tidigare än vanligt. Detta på grund av att vi har sett en tidigare uppgång av lax de senaste åren.
Årets start blir den 15/6 och håller på fram till den 9/8.

Ungdomskorten på nipstadsfisket
För att fiska på ungdomskort skall man vara mellan 13-16 år
I målsmans sällskap kan man vara yngre.
Fylls inte kvot med ungdomskort skall de INTE fyllas på med äldre.

15 lax/säsong
Regeln om ett max uttag/fiskare om 15 laxar tas bort.

”Öringkortet” (Spinnsträckan)
Det vi kallar för öringkortet på nipstadsfisket utvecklar vi även under hösten.
Som det har varit har du kunnat fiska på fiskevårdsområdets ordinarie årskort när du vill fiska havsöring på nipstadsfisket under april och maj. Nu lägger vi även till oktober och november till öringkortet.

Styrelsen Sollefteå fvo