Påminner om möjligheten till öringfiske på Nipstadsfisket

Öringkortet på Nipstadsfisket

Fiskare med årskort inom Sollefteå Fvo (600 kr:s kort) kan under tiden 1 april – 31 maj samt 1 okt – 30 nov fiska efter öring på Nipstadsfisket utan ytterligare kostnad, Nipstadsfiskets regler gäller. Fiskekortet ska medföras vid fisket.
Under detta fiske tillåts drag med en maxvikt på 50 gram samt maximalt 20 mm mellan trekrokspetsarna.
OBS, Ingen bokning!

Skitfiske på er!