Protokoll utlagt

Protokoll från Fiskestämma 2018 samt styrelsemöte 180327 utlagt.