Rapportering av fångst vid Nipstadsfisket

Från idag 170627 finns det enbart en lista för fångstrapportering vid södra vindskyddet. Detta i syfte att underlätta inhämtning av rapporter samt uppdatering av fångststatistik till hemsidan. Statistiken på hemsidan är till för er fiskare! Detta innebär att ni som fiskar på flugsträckan och norra sidan måste efter avslutat fiske skriva in er fångst på södra sidan.

Kom ihåg att det är varje fiskares skyldighet att rapportera fångad fisk helt enligt gällande regler. Om fångad fisk inte rapporteras in på listan kommer den fiskaren att påföras en kontrollavgift som IDAG ligger på 500:-. Även detta enligt gällande bestämmelser enligt sidan Regler.

Efter avslutad säsong kommer vi att ha en utlottning av några priser till er som finns med på rapporteringslistan.

Styrelsen Sollefteå Fvo