Regnbåge, häftigaste sportfisken?

Regnbåge utplanterad idag.
200kg i Stora Abborrsjön. 100 i Västra spannsjön.
50 kg i stadskanalen.
Fiske tillåtet från 150606 kl 0900
Stadskanalen: Endast barn upp till 16 år!