Synpunkter till Sollefteå Fvo

På förekommen anledning vill vi göra ett förtydligande på vilket sätt ni kommer med synpunkter till oss. Positiva men kanske främst negativa.

Vänd er till vår ordförande Gunder Lidén som ni når på e-post:
gunder.liden@outlook.com. Han tar det då i styrelsen och vi kan agera därefter.

Vänd er inte till enskilda styrelsemedlemmar med klagomål!

190509
Styrelsen Sollefteå Fvo