Fiskutsättning i sjöarna

Det är nu utsatt 300 kg öring fördelat enligt följande: 100 kg i Stor-Abborrsjön, 100 kg i Mjövattnet, 50 kg i Sågtjärn samt 50 kg i parkkanalen mitt i stan för barnen. Upp till 2,5 kg. Snitt 1,5 kg. Grov och fin fisk alltså.
Allt pekar på att regnbåge sätts ut under juni månad samt fortlöpande under sommaren, återkommer ang. detta.

Fisket är öppet så: Go get them!