Korten för Nipsta är fördelade…

… och fakturor utskickade på mail. Läs mer på sidan: Bokning