Nyheter Älvfisket/Nipstadsfisket 2016

Sollefteå Fvo har som skyldighet att årligen rapportera uttaget på fisk i Ångermanälven till Länsstyrelsen. I syfte att få en ökad kontroll på hur mycket som tas upp i älven samt underlätta denna rapportering så inför vi 2016 Zonindelning av älven med följande indelning och regelnyheter:

Zon 1: Nipstadsfisket
Zon 2: Hullstabäcken – Bruksån
Zon 3: Bruksån – Strinneån

Rapportering av fångad fisk kommer att kunna göras inom respektive zon vid vindskydden. Återkommer med detaljer om det senare.

Nyheter 2016 på respektive zon

Nipstadsfisket zon 1

All felkrokad fisk återutsätts.

Håvar och plast till fiskförpackning finns i mån av möjlighet.
 

Nipstadsfisket zon 2 (Hullstabäcken – Bruksån)

All felkrokad fisk återutsätts.

Rörligt fiske, minst ett steg nerströms efter varje kast.

Rapporteringsskyldighet av fångad fisk.

Endast miljövänliga (ej bly) sänken får användas.

FVO förbjuder hemmagjorda sänken av typ armeringsjärn eller liknande.

 

Nipstadsfisket zon 3 (Bruksån – Strinneån)

Rapportera gärna fisket till Fvo så vi kan rapportera i vår tur till länsstyrelsen.

Endast miljövänliga (ej bly) sänken får användas.

FVO förbjuder hemmagjorda sänken av typ armeringsjärn eller liknande.

 

Flugfiskesträckan Zon 1

Om det blir mycket felkrokningar under pågående säsong kan reglerna ändras omgående.

Uppströmskast förbjudet.

Rörligt fiske, minst ett steg efter varje kast. Ger ett minskat tryck på “gropen” = mindre felkrokning.

 

Sollefteå Fvo 2016