Påfyllt i Abborrsjöarna

Idag sattes det i 100kg regnbåge i Lilla Abborrsjön och 200kg i Stora Abborrsjön.