Sjöarna är laddade!

Nu har vi planterat enl följande.
Lilla Abborsjön,Stor Aspsjön, Västra Spannsjön och Mjövattnet 300kg.
Stora Abb, 600kg.
Dessutom troféfisk på mellan 1 och 4 kg. 20 st i Lilla, 20 Stora och 20 Aspsjön.

Välkomna!