Förhandsinfo Nipstadsfisket 2020

Vi har som förhoppning att kunna starta bokningen av Nipstadsfisket 2020 den 1/1 -2020 som vanligt men vill komma med lite förhandsinfo ang Flugfiskesträckan.

Sollefteå Kraft kommer nu i sommar att göra det vi har hört talas om ett tag nämligen ”strandsko” norra stranden mellan kraftverket och nedre gräns på flugsträckan. Som vi i nuläget vet så kommer det att göras med betong i syfte att få bukt på eroderingen av stranden (slitaget) av turbinströmmarna.

Det vi ”vet” idag är att det kommer att påbörjas i början av augusti och därmed ödeläggs sannolikt fisket på flugfiskesträckan säsongen 2020 då den egentligen börjar då.

Som konsekvens av detta planerade arbete så blir det ingen möjlighet att Förhandsboka flugsträckan under perioden för förhandsbokning.

Vår ordförande kommer att delta i ett möte i mitten på januari med ansvariga parter och efter det mötet vet vi mer och kommer då att informera direkt på hemsidan.

//Vänligen, Styrelsen Sollefteå FVO