Inställt årsmöte/fiskestämma

På grund av läget i samhället så ställer vi in årsmötet den 26/3 och riktar in oss på nya försök till hösten.